Easr Sweden Games Ebbepark. Tomas Dahlström och Carolina Olsson
Fotograf: Sankt Kors