Dynamic Code självtester
Dynamic Code tar in kapital, förstärker ledning och styrelse och nyanställer sex personer.