Arkitektkopia ökar lokal kundnärvaro och leveransförmåga med investering i nya digitalpressar