Ökad trafiksäkerhet med plan väg
Kullavägen. Foto: Google maps