Kinda-Ydre Sparbanks vd Johan Widerström, i mitten, tillsammans med nyvalde styrelseordföranden Royne Persson, till vänster, som efterträder Eilert Andersson.
Foto: Stefan Holgersson