Eric Fernström, ansvarig projektledare
12 miljonersaffär till UCS IT Solutions AB!