Carolina Brånby arbetar med EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi för Svenskt Näringsliv och representerar arbetsgivareorganisationen i BUSINESSEUROPEs Digital economy taskforce. Foto: Mirjam Lindahl