Michael Leijonhud, samordnare på Infrastrukturkansliet, är försiktigt optimistisk inför Trafikverkets nya transportplan. Foto Roger Nyström