Utöver coworkers, uthyrning av kontorslokaler och konferen­sverksamhet bjuder vi även in andra till oss. Helena Carlsson berättar om språkluncher för de som vill träna svenska, men också om en pensionärsgrupp som tittade in och ville använda lokalerna för möten med sin konstförening. Foto: Björn Lisinski