I Dospace finns tid och plats för goda samtal. Som här med Björn Ekengren, Karin Nordén Reinvart och Ann-Louise Kroon. Foto Mirjam Lindahl