Foto: Björn Lisinski. Från vänster: Tobias Johansson Kund- och hållbarhetsansvarig, Johan Aronsson, VD, Marknadsbyrån.