Frågan om landsbygdens framtid engagerar många människor, även de som inte bor där, säger Josefina Syssner. Foto: Björn Lisinski