Carolina Olsson, Community Manager och Eva Ankarberg, chef för Marknad och kommunikation. Foto Björn Lisinski