De största fördelarna är alltså att vi även kan besiktiga rören under drift och att materialet i kulverten kan återvändas. Sedan kommer besparingarna först på lång sikt – både ekonomiska och resursmässiga, säger Johan Sedin. Foto: Björn Lisinski