Framåt Kinda, framåt!
Andreea Bernicu, VD för Växtkraft Kinda. Foto: Satu Knape

Framåt Kinda, framåt!

– Det handlar om att bemöta personer på deras villkor. Det handlar om hjärta, hjärna och passion. Det gäller att läsa av situationer, frågeställningar och behandla alla med största respekt, säger Andreea och fortsätter:
– I Kinda kommun finns ett bra företagsklimat, massor med nyetableringar, nya politiker på plats och nya tjänstemän i nyckelpositioner. Allt detta gör att framtiden ser väldigt ljus ut. Kinda har en positiv trend som ska göras ännu bättre. I kommunen finns sex stora företag och 1200 mindre företag och här bor bara 10 000 invånare. Rätt så fantastiskt.

Växtkraft Kinda startades för 12 år sedan med visionen ”Att få företag och människor att utvecklas och trivas i Kinda”. Växtkraft Kinda arbetar sedan dess aktivt för ett livskraftigt näringsliv i Kinda Kommun. Verksamheten drivs i form av en ekonomisk förening och dess medlemmar består av företag i Kinda, flera intresseorganisationer samt Kinda kommun. Medlemsavgifter och sponsring finansierar verksamheten.
– Vi är en länk mellan näringslivet och kommunen, säger Andreea. Vi får uppdrag från kommunen som vi förmedlar och löser tillsammans med företagen. Vi får uppdrag från våra medlemmar som vi förmedlar och löser tillsammans med våra politiker. Summa summarum handlar det om att alla ska trivas och växa i Kinda.
Som medlem i Växtkraft Kinda finns flera fördelar. Du kan som företagare få rådgivning, samordning, kunskap och projektledning.
– Precis, inflikar Andreea. Här kan du få tillgång till den kompetens som finns hos oss och alla våra samarbetspartners. Vi ser till att våra medlemmar får rätt hjälp oavsett vilka frågor eller problem de ställs inför. Vi kan även hjälpa till med finansiering och rådgivning gällande exempelvis juridik eller marknadsföringsfrågor. Vi är en sluss för olika frågor. Vi finns till för att hjälpa våra medlemmar på bästa möjliga sätt.

Flera gånger per år anordnas olika träffar som för medlemmarna närmre varandra. Olika möten och ett digert kursutbud får man ta del av som medlem.
– Alla medlemmar får tillgång till vårt nätverk samt inbjudningar till våra workshops. Förlåt, det ordet använder vi inte utan verkstad heter det. I ”verkstäderna” arbetar vi med såväl små som stora frågor och tar vara på varandras olika kompetenser som finns inom alla olika branscher. Det är otroligt givande för alla parter.
Vi arbetar aktivt för att skapa nätverk utifrån funktioner eller branscher när behov uppstår och självklart nätverkar vi aktivt själva, lokalt, regionalt och nationellt.
Tillsammans ska vi sätta Kinda på kartan, säger Andreea entusiastiskt.
– Det här är ett sånt otroligt roligt och givande jobb, där alla är med och bidrar. Några som jag speciellt måste nämna i detta sammanhang är min kompetenta styrelse med ordförande Veronica Eriksson i spetsen. Med den här styrelsen i ryggen är ingenting omöjligt.
På frågan om hur framtiden ser ut svarar Andreea snabbt:
– Jag har en vision om att alla närliggande kommuner och näringslivsorganisationer ska arbeta tillsammans utifrån ett näringslivshus i Kisa. Där ska det finnas plats för alla och där ska ingen glömma bort eller förbise den enskilde medborgaren.

 

TEXT: Per Gustafsson
FOTO: 
Satu Knape