Vår utmaning är att hitta rätt kompetens och målet är alltid hjälpa våra kunder att bli ännu bättre på det de gör med hjälp av IT, framhåller Anna Winell. Foto Björn Lisinski