Envigo har fyra olika ben att stå på – det handlar om att utföra tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet enligt framför allt Miljöbalkens 9 och 11 kapitel, förorenade områden,
livscykelanalyser (hur produktionen av en viss produkt påverkar med sina koldioxidutsläpp) och hydro­geologiska utredningar (bland annat hur dagvattensystem ska dimensioneras). berättar Linnéa ­Andersson, som är vice VD och konsultchef. Foto: Björn Lisinski