Genom byggprojektet Valla Berså vid Malmslättsvägen i Linköping, har Lindstén Fastigheter haft möjlighet att ta fram alla de energisnåla möjligheter som är både tekniskt och ekonomiskt försvarbara i dag. Intresset för att hyra lägenheterna har varit stort. Foto Per Oddman.