Färgval och fasadmaterial har varit helt fritt i detaljplanen. Det finns heller inga begränsningar på höjden på byggnaden. Foto: Björn Lisinski