Det lilla landet som kunde”- årets viktigaste bok?
Foto: Mirjam Lindahl.