Några soldater I väntan på trupptransport med HKP16 Black Hawk under övning Dropping Pegasus. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten