Svenskt Näringsliv företräder totalt 60 000 medlems­företag i hela Sverige och vår uppgift är att se till att dessa får ett större utrymme hos politiker och makt­havare. Under ett valår som detta är det extra viktigt att ta upp de mest angelägna frågorna, berättar Sofia Sjöström. Foto: Björn Lisinski