Det gäller att hela tiden se nya möjligheter och att hänga med i tiden, säger Roger Altsäter.