Styrelsen i Mjölby Kraftnät AB har utsett Sven Petersson till ny vd från och med 26 april.

Mjölby Kraftnät AB (MKN) är ett helägt dotterbolag till Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE). I samband med att MSE i maj 2017 fick ny majoritetsägare i Tekniska verken i Linköping AB (publ.), blev koncernens sammanlagda antal elnätskunder flera än 100 000. Detta innebär att Tekniska verken-koncernen omfattas av ytterligare regler i ellagen, vilket medför att Lena Svensk som är vd i MSE – som bedriver produktion av el – inte samtidigt får vara vd i elnätbolaget MKN. Lena Svensk är fortsatt vd i moderbolaget MSE.

– Vi är glada att kunna presentera Sven Petersson som vd för MKN. Sven är en mycket kompetent ledare med 40 års branscherfarenhet, säger MSE:s vd Lena Svensk.

Källa: www.tekniskaverken.se