Fastighets AB L E Lundberg har vid en extra bolagsstämma utsett Stefan Nilsson till ny styrelseledamot. Stefan Nilsson är civilekonom och sedan 1980 anställd i Handelsbanken. Där har han haft olika roller, som till exempel VD i SPP, regionbankchef och filialchef för bankens verksamhet i New York. Stefan har dessutom varit ordförande i bland annat Handelsbanken Liv, Stadshypotek AB och Handelsbankens Fastighets AB.

Stefan Nilsson till Fastighets AB L E Lundbergs styrelse.

– Vi är mycket glada att kunna knyta Stefan till vår styrelse, säger Fredrik Lundberg, ordförande i Fastighets AB L E Lundberg. Stefan har ett brett kunnande och stor erfarenhet från såväl bankverksamhet som andra branscher och tillför ytterligare perspektiv i vårt styrelsearbete.

– Fastighets AB L E Lundberg är ett mycket fint bolag, som jag följt med stort intresse. Jag ser fram emot att få engagera mig i ett aktivt styrelsearbete, där jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter och kunskaper från tidigare yrkesroller där jag bland annat fått god inblick i fastighetsbranschen, säger Stefan Nilsson.

I bolagets styrelse sitter sedan tidigare, Fredrik Lundberg (ordförande), Louise Lindh (VD), Lars Johansson, Göran Lundin, Katarina Martinson, Sten Peterson, Peter Whass samt arbetstagarrepresentanterna Michael Knutsson, Fredrik Milton och Nils Svanberg.

Stockholm den 13 september 2017

Fastighets AB L E Lundberg

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, 08 – 463 06 00
Stefan Nilsson, 0702 – 25 91 04