Hire Quality anställer Jerker Ekermann som ny vd för Hire Quality Strategy. Från och med den första augusti kliver Jerker in i rollen som vd för Strategybolaget. Han kommer fortsätta att driva och utveckla vår attraktiva affärsmodell för mycket kompententa och erfarna konsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vi har under året haft en mycket stark tillväxt i Östergötland

Jerker Ekermann som nu tar över som vd, har gedigen erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare och konsult och har tidigare under 20 år haft flera exekutiva chefsroller inom större koncernbolag där han ansvarat för strategiska verksamheter. Jerker kommer närmast från konsultbolaget Affärskraft, med säte i Stockholm, där han var ansvarig och verksam främst i den Östra regionen. Han har under sina åtta år på Affärskraft genomfört ett stort antal konsultuppdrag i stora och medelstora företag, statliga myndigheter och kommuner.

Jerker kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och profilera Hire Quality Strategy som ett bolag med drivna, erfarna konsulter med hög kompetens och kommer också fortsättningsvis utveckla verksamheten hos kunder med sin starkaerfarenhet.

– När kunder väljer att anlita Hire Quality Strategy ska de kunna känna sig trygga med att de får tillgång till mycket erfarna och kompetenta konsulter som tillsammans levererar både djup och bredd för verksamhetsstöd och utveckling av verksamhetens processer, ledare och medarbetare, säger Jerker.

källa: www.hirequality.se