Den 25 april, tillträdde Charlotta Sund som ny vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping AB. Det skedde i anslutning till årsstämma för verksamhetsåret 2017, då också avgående vd och koncernchef Anders Jonsson avtackades.

Charlotta Sund ny vd Tekniska verken, tillträdde i samband med årsstämman.

– Anders Jonsson har gjort ett fantastiskt arbete för Tekniska verken och han har betytt otroligt mycket för verksamheten, men också för mig personligen när han stöttat och guidat mig, inte minst när jag kom som ny ordförande för drygt 1 år sedan. Nu välkomnar jag Charlotta Sund som ny vd, och jag är övertygad om att även hon kommer att leda Tekniska verken på ett framgångsrikt sätt, säger Rebecka Hovenberg, styrelseordförande i Tekniska verken.

– Det ska bli så roligt att äntligen få börja jobba på Tekniska verken. Jag har under våren satt mig in i verksamheten och fått lära mig väldigt mycket, och jag längtar efter att få komma igång på riktigt nu, säger Charlotta Sund, ny vd för Tekniska verken i Linköping.

– Det har varit mycket fina år på Tekniska verken och det är med en viss sorg som jag går i pension nu, för jag vet att jag kommer att sakna jobbet och alla medarbetare här. Men det har blivit dags att lämna över stafettpinnen till Charlotta Sund, och jag önskar henne stort lycka till med det spännande jobbet som vd och koncernchef för Tekniska verken, säger Anders Jonsson.

Årsstämman är det högsta beslutande organet för ett aktiebolag. För Tekniska verken är det Linköpings Stadshus AB som är aktieägare, där Kristina Edlund företrädde ägaren. Årsstämman fastställer årsbokslutet och fattar beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet  Stämman kunde idag lägga år 2017 till handlingarna som ett av koncernens mest framgångsrika år någonsin.

Källa: www.tekniskaverken.se