I parkeringshuset Lyckan i Norrköping city finns numera fem laddstolpar för elbilar varav en unik Tesla-laddare. Inledningsvis bjuder Lundbergs på elen så länge man betalat vanlig parkeringsbiljett.

För bara några veckor sedan utsåg Tesla Club Sweden Norrköping till ”Sveriges värsta stad för elbilister”, nu ska det bli bättring!

– För att möjliggöra hållbara transporter till och från Norrköping city satsar vi nu på att sätta upp laddstolpar för elbilar. Elen kommer till 100 procent från vindkraftverk för att ytterligare minimera miljöpåverkan, säger Jimmy Ekström, miljö- och energiansvarig.

Lundbergs arbetar aktivt med att skapa en hållbar stadsmiljö där man vill förenkla vardagen för sina hyresgäster och besökare i Norrköping city. I april sattes Lundbergs första solcellsanläggning i drift på Lindens tak. Laddstolpar är nästa steg i målsättningen att minska miljöpåverkan. Lundbergs har märkt en ökad efterfrågan på laddstolpar både hos bostads- och kontorshyresgäster vilket innebär att fler laddstolpar kommer att installeras.

Kommunfullmäktige har också antagit en plan för utbyggnad av laddningsmöjligheter.