Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på 4 MSEK från Isojoen Saha Ltd i Finland. Ordern omfattar ett komplett system av mätutrustning för timmersortering för optimering och kvalitetssortering till sågverket Isojoki i Finland. Systemet inkluderar RS-XRay samt RS-3DLogScanner samt RS-FlexCon.

Image Systems erhåller en stor order från Finland

Leverans och driftsättning är planerad till slutet av 2018.

– Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Isojokis strategiska utveckling och satsning på ökat utbyte och hög prestanda i deras produktionsanläggningar, säger Johan Friberg, vd för Image Systems.

RS-XRay är en unik mätanordning som möjliggör mätning av timmerkvaliteten och rätt diameter under barken i en online-process. Med systemet kan man optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. RS-3DLogScanner kan mäta timmerstockens faktiska form, även med äldre timmersortering som säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen.

Källa: www.imagesystemsgroup.se