CMA Research förvärvar Skill Scandianavias undersökningsverksamhet från den 1 januari 2016. Förvärvet innebär att CMA tar över kunder och personal inom området undersökningar. CMA förvärvar dock inte varumärket Skill.

I år fyller CMA 20 år och företaget knoppades av från LiU, Linköpings universitet, som landets allra första dotterbolag till ett universitet. Skill är precis som CMA ursprungligen en avknoppning från LiU. Skills huvudsakliga inriktning har under åren varit bemanning och rekrytering men man har även haft undersökningar som ett affärsområde. Sedan Industrikompetens förvärvade Skill för några år sedan har företagets inriktning blivit ännu tydligare.

– När vi beslutade att renodla och fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet som är rekrytering och bemanning så kändes det naturligt att gå till CMA. Där kan våra medarbetare som jobbar med undersökningar fortsätta att utvecklas inom sitt kompetensområde. Men även våra kunder inom undersökningar kommer nu få en starkare leverantör som har sitt fokus inom området, säger Jüri Pett, vd för Industrikompetens.

CMA Research är ett av landets ledande undersökningsföretag med kontor i Linköping och Stockholm. CMA har 35 anställda med strax över 40 mkr i årsomsättning och genomför kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar i näringsliv och samhälle.

– När Skills fokus på undersökningar har minskat successivt under senare år är CMA en naturlig ny hemvist för den delen av verksamheten, både med tanke på vårt gemensamma ursprung och att undersökningar är vår kärnverksamhet, säger Henrik Brandes, vd för CMA Research.

Källa: www.cmaresearch.se