Första spadtaget i Ebbeparks nybyggnation skulle redan ha tagits – men ett överklagande av detaljplanen har försenat byggstarten. Det vänds till något positivt – med förhoppning att komma i gång under första delen av 2017.
– Vi har fått mer tid att jobba med innehållet och komma ännu bättre förberedda, framhåller Eva Ankarberg, chef för Marknad och Kommunikation på Sankt Kors.

Ebbepark är redan en levande företagsmiljö med 59 företag – och tanken är att området ska utvecklas till en helt ny typ av tillväxtmiljö med både bostäder, företag och en levande stadsmiljö.
– Strategin att ha företag och boende på samma område möjliggör att området lever dygnet runt och resurser som lokaler och parkering kan delas på ett smart sätt. Träningsanläggningen som ska byggas i första etappen kan även nyttjas till evenemang och mässor vid behov. Restauranger, fik och kulturarenor gör området trivsamt för såväl boende, de som jobbar och besökare till området, säger Eva Ankarberg.

Det är Sankt Kors och Stångåstaden som utvecklar området tillsammans med en mängd aktörer och innehållet i parken utvecklas hela tiden. Tanken är inte att ha en branschinriktning, utan att olika typer av företag ska samexistera i området och berika varandra. Flera företag som ligger i framkant inom utvecklingen av smarta material finns redan i parken.
– En spännande satsning är den nya plattformen för miljöteknikföretag – som Region Östergötland står bakom tillsammans med Sankt Kors, fortsätter Eva.
Ebbepark är den fysiska plattformen för satsningen, men ambitionen är inte geografiskt begränsad. Sankt Kors samarbetar med nätverket Cleantech Östergötland med sina cirka 60 medlemsföretag i hela regionen.
– Plattformen möjliggör ett dynamiskt idéarbete för klimat- och miljöinitiativ och Ebbepark ska bli en självklar arena för kunskaps- och affärsutveckling där miljöteknikföretagen stimuleras.

Under tiden byggs Ebbepark ut i fyra etapper med höga hållbarhetsmål, vilket innebär stora möjligheter för miljöteknikföretag att testa nya innovationer i full skala och sedan visa upp dem för omvärlden.
– Det är en tydlig ambition med Ebbepark, att företag och forskare ska kunna testa nya lösningar och att även visualisera dem i parken. Området blir som ett stort showroom för hållbar stadsutveckling. Genom läget knyts Linköping city ihop med universitet och Science Park Mjärdevi – och med även Universitetssjukhuset i närheten blir Ebbepark ett naturligt nav för samarbeten.

En nyhet för i år är Ebbetalks – vad är det?
– Frukostträffar som vi arrangerar sex gånger per år, berättar Eva. Både företagare och studenter är välkomna. Vi tar upp olika ämnen som kan vara värdefulla såväl för företagare som för personlig utveckling. Vid premiären i januari diskuterades delningsekonomi och intresset var stort. Nästa träff är den 28 mars och då är det Mod som står på agendan. Ebbetalks arrangeras i Makerspace – en lokal i parken där den ideella föreningen Makerslink driver verksamhet för alla som gillar att skapa i olika former. Här träffas man och delar verktyg, material och idéer.

Nyligen anställde ni en Community Manager, vilket är hennes uppdrag?
– Carolina Olsson började den 7 mars och hennes uppdrag är att se till att Ebbepark blir en arena där företag, forskare och studenter får möjlighet att träffas och både dra nytta av och lära känna varandra. Vi tror att det är i korsvägarna mellan olika företag och individer som nya idéer skapas – vilket ger förutsättningar för utveckling och tillväxt. Vi vill att Ebbepark ska bli en värdeskapande arena för både företagen i parken, Linköping och regionen.
Första spadtaget för utbyggnadens början – etapp 1 – byggstart utifrån utfall av detaljplaneprocessen. Planeras till mitten av 2017.

Så här ser de fyra olika etapper ut:

Etapp 1: Verkstan – flexibla kontorsmiljöer, mötesplatser och plats för träning.
– Det första som sker är att parkeringen i områdets nordöstra del flyttar ner en våning i ett parkeringsgarage och skapar rum för nytänkande företagsmiljöer med många gemensamma ytor med plats för företag, studenter och besökare att mötas.
Dessutom omfattar den första etappen bland annat ett Expo-hus där utställningar och evenemang kan arrangeras, plats för små butiker, restaurang och café, samt en träningsanläggning där ett intentionsavtal finns med Campushallen för att driva den fullstora bollplanen, träningshallar och gym. Verkstan beräknas vara färdig cirka tre år från byggstart.

Etapp 2: Lugnet – med tyngdpunkt i bostäder. Totalt kommer Stångåstaden bygga cirka 600 lägenheter – både bostads- och hyresrätter.

Etapp 3: Dynamiken – ligger i hörnet som vetter mot Fridtunagatan där bostäder och verksamhetslokaler blandas. Här byggs också Fridtunaskolan ut för att klara närområdets ökade behov av skolplatser.

Etapp 4: Labbet – ligger i en separat detaljplan och är inte helt färdigplanerad i dagsläget.

 

Plattform för miljöteknik

  • Region Östergötland och Sankt Kors skapar en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland. Projektet drivs av Sankt Kors som äger och utvecklar Ebbepark tillsammans med Stångåstaden.
  • Region Östergötland deltar som samarbetspartner och medfinansiär.
  • Satsningen är ett utvecklingsprojekt som löper under tre år, 2017-2019.
  • Totalt investerar parterna 600 000 kronor per år och aktör.
  • Regionens fem styrkeområden är områden där Östergötland bedöms ha särskilt goda förutsättningar att växa. Områdena är förutom ”miljönytta som affär” ”visualisering och simulering”, ”uppkopplade system och produkter”, ”effektiv logistik” samt ”avancerade material”.
  • I Ebbepark finns idag 59 företag med olika inriktningar, i utvecklingen av området ska verksamhetsytan fördubblas. Byggstarten för projektet beräknas till 2017, beroende på utvecklingen i detaljplaneprocessen.

Det här är Sankt Kors

  • Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring.
  • Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt.
  • Företagsmiljöer som Sankt Kors äger och utvecklar är bland annat Vreta Kluster, Mjärdevi Center, Ebbepark och Gjuteriet.

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 3 – 2017